Rounds

Tournament name: Test
Info Rounds Standings
Round : 1 2

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Noble Joseph 0.0 1-0 0.0 Anand Busam
2 Nikhil Kumar Ranjan 0.0 0-1 0.0 Ankur Parmar
3 Srikanta Somayaji 0.0 1-0 0.0 Ritik Maheshwari
4 Avanish Nagar 0.0 1-0 0.0 Rohit Dinakar
5 Ashmil C Ibrahim 0.0 1-0 0.0 Moin Moosa
6 Abhishek Gautam 0.0 0-1 0.0 Praveen Chandana
7 Maitri Vasa 0.0 1-0 0.0 Kubar Hari Krishna
8 Karan Sahu 0.0 1-0 0.0 Ajay Boyat
9 Arpit Agarwal 0.0 1-0 0.0 Bhartesh Das
10 Prabal Khare 0.0 1-0 0.0 Saurabh Pachpande
11 Mithil 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Maitri Vasa 1.0 1.0 Noble Joseph
2 Ankur Parmar 1.0 1.0 Arpit Agarwal
3 Avanish Nagar 1.0 1.0 Srikanta Somayaji
4 Karan Sahu 1.0 1.0 Ashmil C Ibrahim
5 Praveen Chandana 1.0 1.0 Prabal Khare
6 Rohit Dinakar 0.0 0.5 Mithil
7 Ajay Boyat 0.0 0.0 Ritik Maheshwari
8 Saurabh Pachpande 0.0 0.0 Moin Moosa
9 Anand Busam 0.0 0.0 Abhishek Gautam
10 Kubar Hari Krishna 0.0 0.0 Nikhil Kumar Ranjan
11 Bhartesh Das 0.0 Bye
Print