Rounds

Tournament name: Test
Info Rounds Standings
Round : 1 2 2
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Maitri Vasa 1.0 1.0 Noble Joseph
2 Ankur Parmar 1.0 1.0 Arpit Agarwal
3 Avanish Nagar 1.0 1.0 Srikanta Somayaji
4 Karan Sahu 1.0 1.0 Ashmil C Ibrahim
5 Praveen Chandana 1.0 1.0 Prabal Khare
6 Rohit Dinakar 0.0 0.5 Mithil
7 Ajay Boyat 0.0 0.0 Ritik Maheshwari
8 Saurabh Pachpande 0.0 0.0 Moin Moosa
9 Anand Busam 0.0 0.0 Abhishek Gautam
10 Kubar Hari Krishna 0.0 0.0 Nikhil Kumar Ranjan
11 Bhartesh Das 0.0 Bye
All Rounds Print