Rounds

Tournament name: KAVALA
Info Rounds Standings
Round : 1 1
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 1 Balafoutis Dimitrios 25842510 GRE 1187 0.0 0.0 47 Dimitriadis Ioannis 42104076 GRE 0
2 48 Doumou Ioanna 25869965 GRE 0 0.0 0.0 2 Voutsas Christos 25832824 GRE 1184
3 3 Krasotoulomos Eleftherios 25832760 GRE 1167 0.0 0.0 49 Doumou Maria 25866788 GRE 0
4 50 Dragoumis Panagiotis 25885421 GRE 0 0.0 0.0 4 AFM Trivella Maria 4263359 GRE 1163
5 5 Tzimou Ourania 25832794 GRE 1158 0.0 0.0 51 Efthymiopoulou Anna 42115663 GRE 0
6 52 Efthymiou Ioannis Marios 25858220 GRE 0 0.0 0.0 6 Tarchanidis Nikolaos Christos 25874705 GRE 1155
7 7 Chamurkov Veselin 2930617 BUL 1146 0.0 0.0 53 Fotiadou Bintiki Alexandra 25886541 GRE 0
8 54 Kalogridou Marianthi 25896458 GRE 0 0.0 0.0 8 Vardaka Sofia 25824848 GRE 1142
9 9 Ahparidis Dimitrios 4278259 GRE 1134 0.0 0.0 55 Karanasou Angeliki Maria 42105218 GRE 0
10 56 Khostikyan Margarita 34482164 RUS 0 0.0 0.0 10 Dimaki Evangelia 25892940 GRE 1131
11 11 Kalogeridou Ioanna 25831933 GRE 1131 0.0 0.0 57 Kolpak Tatiana 34475842 RUS 0
12 58 Koukoumpi Christina 25839551 GRE 0 0.0 0.0 12 Baltzis Ioakeim Apostolos 25857215 GRE 1130
13 13 Tzontas Konstantinos 25855018 GRE 1113 0.0 0.0 59 Koutla Maria 25865358 GRE 0
14 60 Kyriakidou Thomai Elisavet 25846426 GRE 0 0.0 0.0 14 Schetakis Georgios 42106028 GRE 1111
15 15 Ouzounis Konstantinos Kyr 25842633 GRE 1101 0.0 0.0 61 Kyriazidis Theofylaktos 25895052 GRE 0
16 62 Lazic Kovacevic Biljana 9202204 SRB 0 0.0 0.0 16 Chamurkov Slav 2930609 BUL 1092
17 17 Kazou Eleni 25890360 GRE 1083 0.0 0.0 63 Mademtzidis Anastasios 25885464 GRE 0
18 64 Mademtzidis Georgios 25885472 GRE 0 0.0 0.0 18 Anagnostopoulos Panagiotis 25877542 GRE 1081
19 19 Stefanidis Panagiotis 25851594 GRE 1079 0.0 0.0 65 Makedos Nikolaos 25871129 GRE 0
20 66 Maniati Konstantina 25858289 GRE 0 0.0 0.0 20 Karachalios Georgios 25832743 GRE 1074
21 21 Chasan Kechagia Enver 42105056 GRE 1073 0.0 0.0 67 Merkouropoulos Dionysios 25891316 GRE 0
22 68 Mytikopoulou Andriana 42125421 GRE 0 0.0 0.0 22 Evangelidis Konstantinos 25801643 GRE 1057
23 23 Vardaka Styliani 25846388 GRE 1053 0.0 0.0 69 Nikolaou Nikos 25886509 GRE 0
24 70 Ntoumpouridis Marios Eftychios 42105846 GRE 0 0.0 0.0 24 Michailidis Apostolos 25832832 GRE 1049
25 25 Antoniadou Vasiliki 25846418 GRE 1046 0.0 0.0 71 Pano Ouiliams 25892959 GRE 0
26 72 Raxenidis Evangelos 25857517 GRE 0 0.0 0.0 26 Diamantis Konstantinos Arg 25884468 GRE 1046
27 27 Balafouti Maria 25842501 GRE 1044 0.0 0.0 73 Sachpazidis Dimitris 5906881 CYP 0
28 74 Sahinidis Stavros 25841815 GRE 0 0.0 0.0 28 Kyparissopoulos Nikolaos 25870840 GRE 1042
29 29 Varveris Spyridon 25885340 GRE 1042 0.0 0.0 75 Samaridis Ioannis 25853236 GRE 0
30 76 Shadrin Alexey 24106780 RUS 0 0.0 0.0 30 Miliou Pinelopi 25826395 GRE 1037
31 31 Kamperidis Charalampos 25885456 GRE 1036 0.0 0.0 77 Siskou Evangelia 42113938 GRE 0
32 78 Skodras Athanasios Eleftherios 42129109 GRE 0 0.0 0.0 32 Chasapis Christos 25854542 GRE 1029
33 33 Bais Ioannis 25801635 GRE 1018 0.0 0.0 79 Skodras Vyron 42105234 GRE 0
34 80 Spandonidis Vasileios 25856057 GRE 0 0.0 0.0 34 Alexandris Efstratios 42125790 GRE 0
35 35 Antoniadis Christos 25898779 GRE 0 0.0 0.0 81 Spyridakis Georgios 25882350 GRE 0
36 82 Stamatiou Alexandra 42113695 GRE 0 0.0 0.0 36 Babalis Haralampos 4252829 GRE 0
37 37 Bais Anastasios 25857460 GRE 0 0.0 0.0 83 Stoimenidis Markos 25847988 GRE 0
38 84 Theodoridou Maria 25874683 GRE 0 0.0 0.0 38 Bakirtzis Angelos 25885480 GRE 0
39 39 Bashkirov Dmitry 34142444 UKR 0 0.0 0.0 85 Tsafaraki Aikaterini 42129699 GRE 0
40 86 Tsakalidis Gkrek Marios 25892932 CYP 0 0.0 0.0 40 Bezgin Denis 34142436 UKR 0
41 41 Brousas Lysandros 25858190 GRE 0 0.0 0.0 87 Tsourgianni Kyriaki 25884450 GRE 0
42 88 Tsourgiannis Nikolaos 25885154 GRE 0 0.0 0.0 42 Chasapis Konstantinos 25888307 GRE 0
43 43 Chatzianastasiou Eleni 25851560 GRE 0 0.0 0.0 89 Tsoutsas Filippos 25858343 GRE 0
44 90 Tzima Despoina Anna 25892533 GRE 0 0.0 0.0 44 Chernenko Georgi 5905702 CYP 0
45 45 Diachenko Natalia 34482156 RUS 0 0.0 0.0 91 Vazou Marianna 4287576 GRE 0
46 92 Zozulia Sergey 34475834 RUS 0 0.0 0.0 46 Dimitriadis Charalampos 25885367 GRE 0
All Rounds Print